24 Οκτ 2014

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ» ... αλλά εμείς στην ΕΕ μιλάμε μόνο με το ΔΝΤ!!!


Στο πλευρό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των ισχυρών μελών του (ΗΠΑ, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία), αντί για τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ που με ψήφισμά τους ζητούν «τη δημιουργία ενός πολυμερούς νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών», τάσσονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν, σύμφωνα με απάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κατάινεν,σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα του Ψηφίσματος που υιοθετήθηκε από την 68η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετά από πρωτοβουλία της Αργεντινής και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών, αναφορικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών, με στόχο «την επίτευξη διατηρήσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ισομερούς οικονομικής μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Κομισιόν να τον ενημερώσει για το «πώς κρίνει το ψήφισμα του ΟΗΕ για την υιοθέτηση ενός διεθνούς νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους», ποια ήταν η «θέση που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ για το εν λόγω ψήφισμα», καθώς επίσης, «με ποιους τρόπους σκοπεύει η Ένωση να συμμετάσχει στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, με στόχο την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών».

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γίρκι Κατάϊνεν, σε κοινή απάντηση στο Δ. Παπαδημούλη και στον ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και θεωρεί ότι το θέμα του οποίου άπτεται είναι σημαντικό», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε καταψήφισαν (Γερμανία, Βρετανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Τσεχία, Φινλανδία), είτε απείχαν, όπως η Ελλάδα, από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
Στη συνέχεια της απάντησής του ο ευρωπαίος Επίτροπος, αφού παραδέχεται ότι «οι εμπειρίες από τις πρόσφατες υποθέσεις αναδιάρθρωσης δείχνουν ορισμένες αδυναμίες στο ισχύον παγκόσμιο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους», σημειώνει ότι «εδώ και περισσότερο από ένα έτος τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε μια συνολική αναθεώρηση του εν λόγω παγκόσμιου πλαισίου από κοινού με το ΔΝΤ», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΔΝΤ»


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ψήφισμα του ΟΗΕ για την αναδιάρθρωση κρατικού χρέους

Στην 68η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποφασίστηκε (με ευρύτατη πλειοψηφία 124 υπέρ, έναντι 11 κατά και 41 αποχών) η υιοθέτηση ψηφίσματος για την αναδιάρθρωση κρατικού χρέους. Πιο συγκεκριμένα, το ψήφισμα, αφού αναγνωρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του προβλήματος της κρίσης χρέους που πλήττει, περιοδικά, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυμερούς νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών, «με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς επίσης, την επίτευξη διατηρήσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ισομερούς οικονομικής μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες».

Με δεδομένο

α) τη διαφοροποιημένη στάση κρατών της ΕΕ, τα οποία, δυστυχώς, αρνήθηκαν τη θετική ψήφο και

β) την κρίση χρέους που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οδηγήσει στην, οικονομική και κοινωνική, καταστροφή χώρες όπως η Ελλάδα, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς κρίνει το ψήφισμα του ΟΗΕ για την υιοθέτηση ενός διεθνούς νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους; Τι θέση εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ για το εν λόγω ψήφισμα;
Με ποιους τρόπους σκοπεύει η Ένωση να συμμετάσχει στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, με στόχο την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών;

Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής (22.10.2014).

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και θεωρεί ότι το θέμα του οποίου άπτεται είναι σημαντικό. Οι εμπειρίες από τις πρόσφατες υποθέσεις αναδιάρθρωσης δείχνουν ορισμένες αδυναμίες στο ισχύον παγκόσμιο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Με το δεδομένο αυτό, εδώ και περισσότερο από ένα έτος τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε μια συνολική αναθεώρηση του εν λόγω παγκόσμιου πλαισίου από κοινού με το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Η Επιτροπή έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον συντονισμό μιας κοινής θέσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτές τις συζητήσεις.

2. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΔΝΤ.

Κατάσταση περιμένοντας...

Κατάσταση περιμένοντας...

Κατ’ αρχήν, τώρα με την κρίση που οργανώνει η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Βενιζέλος δεν βομβάρδισε την Κύπρο. Κάτι είναι κι αυτό. Διότι θα ενθυμείσθε, φαντάζομαι, τον άνθρωπο να βομβαρδίζει με ρηματικέςδιακοινώσεις το Νησί της Αφροδίτης, όταν η Τουρκία είχε χαρακτηρίσει, σε επίσημες επικοινωνίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση, την Κυπριακή Δημοκρατία ως«εκλιπούσα». Μόκο τότε ο λαλίστατος Μπενύτο. Και προς την Τουρκία και προς την Ενωση. Αλλά, όταν Κύπρια ευρωβουλευτής, η κυρία Ελένη Θεοχάρους, διαμαρτυρήθηκε ως όφειλε για το «εκλιπούσα» καθώς και για την αδράνεια της Αθήνας, λίγο έλειψε ο κ. Βενιζέλος να την παραδώσει στους Τούρκους, όπως οι σύντροφοί του παρέδωσαν τον Οτσαλάν. Τέτοια μεγαλεία! 

Οπως και στην Αθήνα μες στο κέντρο, όπου το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αντί πρύτανη έχει αποκτήσει φρούραρχο. Μια χαρά πάμε, καλημέρα σας! Με την ευκαιρία, να σημειώσουμε και το εξής: ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης ζήτησε:«έξω τα κόμματα απ’ το Πανεπιστήμιο». Το αίτημα είναι παλαιόν. Απαντάται εξ απαλών ονύχων της Μεταπολίτευσης κι όταν εκείνη ήταν ακόμα τρυφερό πόδι. Μέσα στο έντονο τότε κύμα της πολιτικοποίησης (ανώτερο στάδιο της οποίας είναι η κομματικοποίηση) άρχισαν απ’ την πρώτη αρχή να ακούγονται ψιλές οι πρώτες φωνούλες: «έξω τα κόμματα απ’ το Πανεπιστήμιο». Επρόκειτο για τις ενοχικές φωνές εκείνων που επί χούντας «είχαν διάβασμα». Επρόκειτο ακόμη και για τις φωνές «καθαρόαιμων» χουντικών οι οποίοι υπό τη δοράν κομμάτων της δεξιάς ξανάβγαιναν στο κουρμπέτι. 

Επρόκειτο επίσης και για τις φωνές τωναπολίτικων εκείνης της εποχής, οι οποίοι το έβρισκαν πολύ κομιλφώ να έχουν (αντι)προτάσεις σε όσα η πλεμπάγια και η λαϊκουριά καθιέρωναν τότε. Οι τάσεις αυτές εμφανίσθηκαν«εγκαίρως». Στην αρχή τούς ξύνιζε η κομματικοποίηση και προέκριναν την πολιτικοποίηση. Μετά, έβρισκαν την πολιτικοποίηση μπανάλ και την έβρισκαν με το λάιφ στάιλ. Οπως και να ’χει, μια ζωή λάιτ, και η απόσταση απ’ τους φιρφιρίκους του ’80 έως τους πολιτικώς ορθούς και τους χίπστερς της εποχής μας είχε διανυθεί. Το «έξω τα κόμματα απ’ τα πανεπιστήμια», ένα αίτημαχουντικό και βαθειά αντιδραστικό τότε, παραμένει και σήμερα ακριβώς το ίδιο: ένα αίτημα βαθειά αντιδραστικό και αντιδημοκρατικό. Η μόνη διαφορά έγκειται στο λάιτ του εκφράζεσθαι (όπου οι μπούρδες εκλαμβάνονται ως καινοτομίες) και στο ταλαιπωρημένο απ’ τη φθορά των αξιών κοινωνικό πλαίσιο - έτοιμο πλέον, κατά ένα μέρος του τουλάχιστον, να παίζει εν ου παικτοίς.


Εκτός κι αν παίζει στην τηλεόραση! Διότι, πάντα κατά τον κ. Θεοδωράκη, «αν κάποιος (σ.σ.: εννοείται ότι ομιλεί για τον ίδιον) ασκεί τη δημοσιογραφία 30 χρόνια, εκ των οποίων τα δέκα εμφανίζεται στην τηλεόραση,δεν μπορεί να λέει ψέματα»!!! Θα έλεγα ράβδος εν γωνία, βλαξ, αλλά η ευκλείδειος αποτύπωση της γενίκευσης αλήθεια = δημοσιογράφος Σταύρος, θα με προδώσει! διότι θα αδικήσω τον Δημοσιογράφο Μάκη, τον σχολιαστήΠρετεντέρη και κάθε άλλον που έχει αποδείξει ότι όλοι όσοι εργάζονται στην τηλεόραση δεν μπορούν παρά να λένε την αλήθεια στον λαό. Θεϊκά πράγματα!


Και ο Θεός να βάλει το χέρι του! Στην Κούβα! Παρακαλώ να μεσολαβήσει ο Αγιος Φραγκίσκος της Ασίζης και ο σ. Κουτσούμπας στη συνάντησή του με τον Φιντέλ να μη μαλώσει τον βετεράνο επαναστάτη για κάποια ατοπήματα που διέπραξε στο παρελθόν. Οπως στις 23.1.2004. Οταν ο Κάστρο φόρεσε τη στρατιωτική του στολή και υποδέχθηκε με πλήρεις τιμές στην Αβάνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οχι τίποτα ξεπέτες (όπως έκανε ο Πάπας με τον κ. Τσίπρα), αλλά επίσημα πράγματα! Να η μπάντα να παίζει τη Διεθνή, να ο Πατριάρχης να ευλογεί τον Φιντέλ, να τα αγήματα κλαρίνο, να και οι τεκίλες στα θυρανοίξια του ορθόδοξου ναού στην Αβάνα, πανηγύρι!

Υποθέτω, χωρίς, ελπίζω, να γίνομαι αντικομμουνιστής, ότι μεταξύ των δύο ανδρών θα ελέχθη και το γνωστόν εκείνο: ο Χριστός ήταν ο πρώτος κομουνιστής - ναι, αλλά ύστερα τα θαλασσώσατε και σας προσεταιρίσθηκε η εξουσία - άτιμη φάρα οι Ρωμαίοι, άσε που καίγατε τα αρχαία γράμματα - ναι, αλλά μετά τα αντιγράφαμε - εβίβα - να βάλω ένα ακόμα; - βάλε, αλλά μη μου πεις για τον καισαροπαπισμό και την Ιερά Εξέταση, εμείς δεν είχαμε τέτοια - βεβαίως, αλλά κάνατε κολλεγιά με τους Οθωμανούς και τους κοτζαμπάσηδες, ήπιατε και σεις λιγουλάκι απ’ το αίμα του λαού - μην το χοντραίνεις τώρα! ξεχνάς τους παπάδες που βγήκαν αντάρτες; - όχι, αλλά θυμάμαι τους Αγιορείτες που καλωσόριζαν τον Χίτλερ - ένα γύρο ακόμα; όχι, αυτή τη φορά θα κεράσω εγώ τσιπουράκι! Βίβα κομμουνίσμο ε λα λιμπερτάδ ευχήθηκε ο αμετανόητος κομμουνιστής, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει του αντευχήθηκε ο προκαθήμενος της αιχμάλωτης εκκλησίας.

Προκάλεσε εγκεφαλικάΑγαπητέ Απόκαυκε,
Προκάλεσε εγκεφαλικά η εκπομπή  του Λάκη Λαζόπουλου την προηγούμενη Τρίτη , αφού ανέβασε κατακόρυφα την πίεση όλων εκείνων που δεν συμβιβάζονται με την πιθανότητα να ακούγεται έστω και ΜΙΑ διαφορετική φωνή στο καθεστώς της τηλεχούντας και βλέπουν ότι δεν περνά η μονομπλόκ γραμμή τους ακόμη κι αν παίζει 99 προς ένα!

Χαρακτηριστικό δείγμα της ενόχλησης είναι το και το άρθρο του μεγάλου διανοητή της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Τάκη Θεοδωρόπουλου, που ήλθε σαν συνέχεια  της  καυστικής απάντησης της Λίνας Παπαδάκη που  δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της, όταν της θίγουν τον Σταύρο Θεοδωράκη και που δημοσιεύτηκε στο protagon.gr.

Μάλιστα λέγεται ότι η  ανεξάρτητος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, εφημερίδα της διανόησης, σκοπεύει για να τονώσει το ηθικό των αναγνωστών της, μετά τον Μεταξά, να προσθέσει στη σειρά των μεγάλων προσωπικοτήτων και τον κ Σαμαρά, ωστόσο συναντά την αντίδραση του κ Βενιζέλου που απαιτεί ίση μεταχείριση...
Ρίτα Πουλακίδα, η δαιμόνια ρεπόρτερ

23 Οκτ 2014

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», ΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Ο Ανδρέας Λοβέρδος, απελευθερώνεται συμβολικά από τα δεσμά της «Διαύγειας»

Με τη συμβολική απελευθέρωσή του από ένα ζουρλομανδύα, ο υπουργός Παιδείας θέλησε να απαντήσει στα κακόβουλα σχόλια σχετικά με την υπογραφή του σε επίμαχη τροπολογία, που βοηθάει ουσιαστικά στην κατάργηση της «Διαύγειας» σε ένα κοινό που αντί για κέρματα του πετούσε αιτήματα για «διευκολύνσεις», ο Ανδρέας Λοβέρδος, απελευθερώθηκε συμβολικά από την καταπίεση που δέχεται ένας πολιτικός, προκειμένου να λογοδοτεί για τις δαπάνες.
Ζήτησε, μάλιστα, να σταματήσει επιτέλους η κοινωνική κατακραυγή και ο κάθε υπουργός, ελεύθερα να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να γίνει κοινωνικά δημοφιλής, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει ο πολιτικός καθωσπρεπισμός και τα προσχήματα. Τέλος, επ’ ευκαιρία, ανακοίνωσε την πλήρη απελευθέρωση των μετεγγραφών στις Ανώτατες Σχολές και την κατάργηση του ορίου απουσιών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, προκειμένου να μην αγχώνονται οι μαθητές με την αναχρονιστική αυτή ρύθμιση.

ΟΚΑΝΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Κατηγορούμενοι για κακούργημα είναι πλέον η πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ Μελπωμένη Μαλλιώρη και ο Δημήτρης Πλατανιάς, πρώην γενικός διευθυντής του Οργανισμού για κακοδιαχείριση ποσού που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ το οποίο φέρεται να διατέθηκε σε μισθοδοσίες και άλλους σκοπούς απ αυτούς για τους οποίους αρχικά είχε ληφθεί.Η δίωξη ασκήθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς Ελένης Ράικου και αφορά το αδίκημα της «απιστίας στην υπηρεσία με αντικείμενο μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ στρεφόμενη κατά του δημοσίου (κακούργημα)».

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από μηνυτήρια αναφορά, που κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2013 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η τότε υφυπουργού Υγείας Ζέτα Μακρή με βάση την οποία διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση. 

Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε ότι:Α. Ενώ στις 17 -5 - 2011 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΟΚΑΝΑ με αντικείμενο
1. την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου καταπολέμησης των ναρκωτικών στο πλαίσιο ελέγχου της διασποράς της νέας γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων.
2. τη δημιουργία νέων 17 κέντρων υποκατάστασης και παρακολούθησης της υγείας των χρηστών σε όλη την επικράτεια με διάρκεια τριών ετών.
3. την κάλυψη δαπανών στελέχωσης και λειτουργικών εξόδων για δύο έτη από τη δημιουργία και τη λειτουργία εκάστου κέντρου με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.
Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την τακτική επιχορήγηση του υπουργείου υγείας προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και μάλιστα εκταμιεύτηκε για το σκοπό αυτό ποσό 10.249.000 ευρώ.
Εν τούτοις το εν λόγω ποσό δεν διατέθηκε για τους αναφερόμενους σκοπούς, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ, γεγονός που οδήγησε το ΚΕΕΛΠΝΟ στις 18 -5- 2012 στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης. Για το ζήτημα αυτό διενεργήθηκε έλεγχος από το σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) ο οποίος επιβεβαίωσε τη βασιμότητα των καταγγελλομένων. 

Β. Μετά την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων ερώτησης σχετικά με την μη απόδοση από τον ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ποσού 7 εκατ. Ευρώ. Προερχομένων από την ετήσια επιχορήγηση του υπουργείου υγείας επιβεβαιώθηκε ότι: Ενώ ο ΟΚΑΝΑ είχε λάβει κατά το χρονικό διάστημα 2009-2013 συνολικό ποσό 37.600.00 ευρώ, εν τούτοις δεν είχε αποδώσει προς αυτά τα κέντρα πρόληψης ποσό της τάξης 5,5 εκατ. ευρώ.Κατά τους ισχυρισμούς του τότε πρόεδρου και διευθυντή του ΟΚΑΝΑ το ποσό αυτό αποτέλεσε αντικείμενο προσωρινού εσωτερικού δανεισμού προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες οικονομικές ανάγκες του ΟΚΑΝΑ χωρίς ωστόσο να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία από τα οποία να επαληθεύεται ότι η πρακτική αυτή ακολούθησε τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και ότι ήταν δικαιολογημένη ή αναπότρεπτη.

Κατόπιν τούτων ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον επίκουρο εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Αντώνη Ελευθεριάνο. Η δικογραφία αρχειοθετήθηκε σχετικά με τα καταγγελλόμενα περί έκτακτης προμήθειας φαρμακευτικού σκευάσματος καθόσον από την έρευνα δεν πιθανολογήθηκε ότι η εν λόγω προμήθεια υλοποιήθηκε κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης ή ότι προκάλεσε ζημία στην περιουσία του ΟΚΑΝΑ.

Ο Κώστας Χρυσόγονος για τη Mos Maiorum στο Ευρωκοινοβούλιο


Την επιχείρηση Mos Maiorum και την έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέκρινε στην ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 22.10.2014 ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Ο Κώστας Χρυσόγονος κατήγγειλε την αδιαφάνεια με την οποία περιβάλλεται η επιχείρηση, ακόμη και δέκα μέρες μετά την έναρξή της, ενώ τόνισε ότι παρόμοιες επιχειρήσεις-σκούπα δεν προσφέρουν ουσιαστική λύση στο ζήτημα της μετανάστευσης. Τέλος, ζήτησε για ακόμη μια φορά την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, που αποτελούν τον τελικό προορισμό των μεταναστών, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν:

Στον αέρα η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, μετά το Δεκέμβριο του 2014
Στον αέρα βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, αφού μετά το Δεκέμβριο του 2014 λήγει η αναστολή πλειστηριασμών και αντικαθίσταται από ένα «δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών». 
Αυτό προκύπτει από απάντηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Γίρκι Κατάϊνεν, σε σχετική ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δ.Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ.Παπαδημούλης στην ερώτησή του, έθετε το θέμα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα και των αλλαγών που προωθούνται από Κυβέρνηση και Τρόικα, αναφορικά με το καθεστώς προστασίας από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας οφειλετών.

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού ζητούσε από την Κομισιόν να αξιολογήσει τις διαδικασίες ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες «από το 2008 έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες περίπου 200 δισ. ευρώ, σε διάφορες μορφές βοήθειας», τη ρωτούσε «πώς θα έκρινε πιθανή χρήση κεφαλαίων του ΤΧΣ για τη διαγραφή χρεών κοινωνικά αδύναμων ομάδων, π.χ. ανέργων, με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα είχε θετική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών».

Στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γίρκι Κατάϊνεν, αποκαλύπτει ότι οι ρυθμίσεις για αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας δεν θα παραταθούν μετά το τέλος του 2014, αφού σημειώνει ότι «στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να καταρτίσουν ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος χαρακτηρίζει τη διαδικασία κρατικής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ως «επιτυχής όσον αφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος», παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός δανεισμός προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει κυριολεκτικά παγώσει, ενώ τα κόκκινα δάνεια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ !!!

Καταλήγοντας ο Γίρκι Κατάϊνεν, αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία της ερώτησης του Δ. Παπαδημούλη, αναφορικά με τη βέλτιστη χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ, όπως π.χ τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων κοινωνικά αδύναμων ομάδων, περιγράφοντας απλά το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αυτό ιδρύθηκε από του δανειστές.


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα


Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά δάνεια στις ελληνικές τράπεζες φτάνει, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, στο 31,9%. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις οικονομικών φορέων και τραπεζών ανεβάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη στο 34%, δηλαδή περίπου 77 δισ ευρώ. Με δεδομένο ότι:

α) πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, που δίνει υπέρμετρες εξουσίες στις τράπεζες, ακόμα και να «δημεύσουν» την περιουσία των Ελλήνων δανειοληπτών, 

β) το ύψος των «κόκκινων» δανείων αποτελεί μια απειλή για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, 

γ) από το 2008 έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες περίπου 200 δισ. ευρώ σε διάφορες μορφές βοήθειας, ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί επιτυχημένες τις, μέχρι τώρα, διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με δεδομένη τη μείωση των χορηγήσεων, την αύξηση των «κόκκινων» δανείων και την ταυτόχρονη εμφάνιση σημαντικής κερδοφορίας για τους τραπεζίτες;

Ποια θα είναι η θέση της Τρόικα, στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, για την άρση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας οφειλετών;

Πώς θα έκρινε πιθανή χρήση κεφαλαίων του ΤΧΣ για τη διαγραφή χρεών κοινωνικά αδύναμων ομάδων, π.χ. ανέργων, με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα είχε θετική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών;

Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής

(21.10.2014)

1. Η κρατική ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων βασικών ελληνικών τραπεζών ήταν επιτυχής, όσον αφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και βοήθησε στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων κεφαλαίου για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημίες, όπως αναφέρεται στην προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ολοκληρώθηκε το 2014 . 

2. Όσον αφορά την αναστολή των δημοπρασιών για πρώτη κατοικία, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης του ηθικού κινδύνου και την παροχή προστασίας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Υπό το πρίσμα αυτό, ο νόμος 4224/2013, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής , καθιέρωσε ένα προσωρινό καθεστώς όσον αφορά τις δημοπρασίες των οφειλετών για πρώτη κατοικία, το οποίο λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. Αυτή η προσωρινή ρύθμιση θεσπίστηκε μετά τη λήξη του μορατόριουμ για τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας οφειλετών, τον Δεκέμβριο του 2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να καταρτίσουν ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών.

3. Το ΕΤΧΣ δημιουργήθηκε και πιστώθηκε με 50 δισ. Ευρώ, με σκοπό να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, να αναλάβει και να διαχειριστεί την κυριότητα των τραπεζών που έχουν λάβει ενίσχυση και έχουν εξυγιανθεί, και στη συνέχεια να προβεί στην εκ νέου ιδιωτικοποίησή τους.

Σταθεροποιείται και διευρύνεται η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ


Διχασμός και μάχη για την 3η θέση


Το σχόλιο της Pulse RC

Η έρευνα «Δείκτες» του Οκτωβρίου, από την Pulse RC, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, αυτής της σειράς διμηνιαίων δημοσκοπήσεων, για την εφημερίδα «Tο Ποντίκι» – κρίνοντας από τα ερωτήματα και τα αποτελέσματά της. Αρχίζοντας από την «πρόθεση ψήφου»:


♦ Ν.Δ. (22%, +1%) και ΣΥΡΙΖΑ (27%, +3%) καταγράφουν βελτίωση των ποσοστών τους, σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσιευμένη έρευνα της εταιρείας μας, τον Ιούλιο. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει μεγαλύτερη δυναμική και διευρύνει τη διαφορά του από το δεύτερο, σε 5%.

♦ Η αξιόλογη κάμψη της Χρυσής Αυγής (7%, -2%) «βάζει» στο παιχνίδι για την 3η θέση, το ΠΑΣΟΚ (6,5%), το Ποτάμι (6%), αλλά και το ΚΚΕ (5,5%).

♦ Ευδιάκριτη αύξηση παρουσιάζει η λεγόμενη «αδιευκρίνιστη» ψήφος.

♦ Εκτός των τριών πρώτων, τα υπόλοιπα κόμματα διατηρούν παραπλήσιες, με τον Ιούλιο, επιδόσεις.

Για περισσότερα στοιχεία στο Ποντίκι 

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΡΑΒΑΛΙΑΡΗΣ  Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών, κτυπημένος από την επάρατο, ο δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Δραβαλιάρης, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Ημερησία».
Ο εκλιπών εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες «Ριζοσπάστης» και «Αυγή», ως σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα «Εξουσία» και ως διευθυντής στους ραδιοφωνικούς "902 Αριστερά στα FM" και «Planet». Για έναν χρόνο υπήρξε διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Έθνος». 
Ο Τριαντάφυλλος Δραβαλιάρης γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1955. Από το 1977 έως το 1985, ήταν γενικός γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ, ως επικεφαλής της Πανσπουδαστικής. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Ο ΑΝΤΙΠΑΘΕΣΤΕΡΟΣ των ΑΝΤΙΠΑΘΕΣΤΕΡΩΝΑγαπητέ Απόκαυκε,

Διάβασα ότι σύμφωνα με έρευνα που διενεργεί κάθε χρόνο η εταιρεία Gallup, μόλις το 14% των Ελλήνων αποδέχεται την κυβέρνηση Σαμαρά, ποσοστό που την καθιστά την τρίτη πιο μισητή παγκοσμίως. 
Πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δεύτερη η Βουλγαρία, ενώ έπονται ημών οι Τσεχία, Μολδαβία, Πακιστάν, Ρουμανία κοκ 
Η καλή εταιρεία θα έπρεπε να προβλέπει ειδικό κεφάλαιο για τον Προεδραντιπρόεδρο Βαγγέλα που είναι μακράν ο αντιπαθέστερος αυτής! 
Η δημοφιλία του θεωρείται ότι του εξασφαλίζει ανέτως μια θέση στο βιβλίο Guiness...
Ramon, ο διεθνής

ΔΩΡΟ, Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ…

Αγαπητέ Απόκαυκε,

Ευχαριστώ, εκ μέρους του λαού των γαύρων, για το χθεσινό ευγενικό καλωσόρισμα προς την Γηραιά Κυρία που επίσης πολύ ευγενικά απέτυχε να μας ισοφαρίσει παρά το καταιγιστικό β' ημίχρονό της!

Με την μεγαλοψυχία του νικητή, αναγνωρίζω ότι είμεθα πια συνηθισμένοι στους ευρωπαϊκούς θριάμβους του Θρύλου και έτσι δεν θεωρούμε ως την σημαντικότερη ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας την νίκη του επί της Γιούβε αλλά τα γενέθλια του κ. Πελέ που σήμερα γίνεται 74 ετών!

Άρης, ο θρυλέων

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ: Ποια, άραγε, αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη κατάπτωσης του ιταλικού πρωταθλήματος; Ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ, η επτάρα της Μπάγερν ή μήπως αυτή η ήττα με 1-0 από τον κ Μαρινάκη;

ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥΣ;


papas


Ο Πάπας Φραγκίσκος υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου στο Βατικανό.
 Δωρεά 1 εκατ. ευρώ έκαναν οι Γερμανοί προκειμένου να συγχωρεθούν για την εφτάρα στην ομάδα της Αιώνιας Πόλης!
 Δεν ξέρω, αν στην τιμή περιλαμβάνεται και η συγχώρεση από τον προκάτοχο του Φραγκίσκο , τον ιδρυτή Άγιο Πέτρο

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΡΗΣ ο θρυλικός νέος

ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρός κίνδυνος για τους βιοκαλλιεργητές εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων στη απόδοση των ενισχύσεων προηγούμενων ετώνΤον σοβαρό κίνδυνο για τους βιοκαλλιεργητές εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων στη απόδοση των ενισχύσεων προηγούμενων ετών επισημαίνει με ερώτησή της,  που κατέθεσε προς τον κ. υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ερώτηση αναφέρεται:
Απλήρωτοι συνεχίζουν να παραμένουν όσοι καλλιεργητές εντάχθηκαν στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 δεν έχουν λάβει εδώ και τρία χρόνια τις προβλεπόμενες ενισχύσεις από τα σχετικά προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια για την επίλυση του ζητήματος, στα πλαίσια ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς να λάβει καμία απολύτως απάντηση (αναπάντητες ερωτήσεις 1117/129-16.7.2014 και 13161-13.7.2013).

Σήμερα, πολλοί δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παραγωγής, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τις εταιρίες πιστοποίησης, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στις τεράστιες καθυστερήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ότι αφορά την απόδοση των ενισχύσεων προηγουμένων ετών, οι οποίες αφορούν ακόμα και οφειλές από το 2012.

Επειδή η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας οφείλει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Πολιτείας.

Επειδή οι βιολογικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Τι προτίθεται να πράξει ώστε να εξομαλυνθεί άμεσα ο ρυθμός καταβολής των οφειλομένων ενισχύσεων στους αγρότες δικαιούχους γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων βιολογικής γεωργίας;

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ"
Ολομέλεια θα πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της περιφερειακής παράταξης "Ήπειρος Ανατροπής", αύριο Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στις 19.30, στα Λιθαρίτσια. 

Αναμένεται να συζητηθούν τα μέχρι τώρα συμπεράσματα απο την παρουσία της 'Ήπειρος Ανατροπής" στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει καθώς και τα αποτελέσματα που είχαν αυτές. Επίσης θα γίνει σχεδιασμός των επόμενων δράσεων μέσα απο προτάσεις που θα κατατεθούν απο μέλη και φίλους της παράταξης καθώς και από όποιον συμπολίτη μας επιθυμεί να συμπορευθεί με την "Ήπειρος Ανατροπής"στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου αύριο για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. 
Η ολομέλεια είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες.

Και που είσαι ακόμη!

22 Οκτ 2014

Για Καλό ή για Κακό;


Η Αριστερή Πλατφόρμα του Συ.Ριζ.Α. κατέθεσε προτάσεις για τη συμπλήρωση, λέει, του προγράμματος άμεσης δράσης που εξαγγέλθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άξιο απορίας είναι γιατί χρειαζόταν αυτή η υπενθύμιση, αφού τα μέτρα που προτείνονται, αποτελούν ούτως ή άλλως συνεδριακές θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπεριλαμβάνονται στις προγραμματικές θέσεις του Συ.Ριζ.Α. Εν πάση περιπτώσει, αντιγράφοντας επί λέξει, οι προτάσεις κινήθηκαν σε τρεις κατευθύνσεις:

Πρώτον: Δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικός έλεγχος των τραπεζών.

Δεύτερον: Παύση των ιδιωτικοποιήσεων, κατάργηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των στρατηγικών τομέων και στρατηγικών επιχειρήσεων της οικονομίας, με προτεραιότητα τους τομείς δημόσιων αγαθών, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και υποδομών.

Τρίτον: Άμεσα ουσιαστικά μέτρα στο πλαίσιο μιας ριζικής προοδευτικής αλλαγής του φορολογικού συστήματος, με στόχο την κατάργηση της ασυλίας και τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών.

Η τροπολογία έλαβε 61 ψήφους υπέρ, 76 ψήφους κατά και ως εκ τούτου, προσμετρώντας και τη μοναδική λευκή ψήφο, δεν εγκρίθηκε.

Μένει σε εμάς τους παρατηρητές, να αφουγκραστούμε αν αυτή η καταψήφιση είναι για καλό ή για κακό.
Διότι αν η πρόταση καταψηφίστηκε ως παιδαριώδης, ορθώς καταψηφίστηκε, από την κεντρική επιτροπή ενός κόμματος που θέλει να το πάρουμε στα σοβαρά, τόσο το ίδιο όσο και την ικανότητά του να μας κυβερνήσει.
Εμείς θα δούμε καλοπροαίρετα την καταψήφιση της πρότασης της Αριστερής Πλατφόρμας, επειδή η ελληνική κοινή γνώμη, δείχνει πλέον να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Συ.Ριζ.Α. προαλείφεται ως το αντίπαλό δέος των Ολετήρων που μας κυβερνούν. Έτσι τουλάχιστον λένε οι δημο(σ)κόποι.

Πρώτον: Η καταψήφιση της πρότασης, δείχνει ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και μόνο οι λιγότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι ούτως ή άλλως –μέσω των πακέτων διάσωσης- οι ελληνικές τράπεζες είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Ασφαλώς μπορούν να ακυρωθούν διάφορες «αρπαχτές» που έκαναν οι ανεκδιήγητοι που μας κυβερνούν, μέσω του Ταμείου των Αναίσχυντων και των Ιταμών Πλιατσικολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), ξεπουλώντας μετοχές τραπεζών αντί πινακίου φακής μικρότερου του κόστους που χρεωθήκαμε εμείς οι ραγιάδες για γενεές δεκατέσσερις, προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό μας σύστημα. Αλλά πρακτικά, οι πτωχές μας τράπεζες είναι υπό κρατικό έλεγχο. Κοιτώντας την επιφάνεια των πραγμάτων, το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες έχουν απομείνει «άδεια κοστούμια» και ότι οι πτωχοί μας τραπεζίτες έχουν παραμείνει με ξεχειλισμένες τις τσέπες τους.

Δεύτερον: Η καταψήφιση της πρότασης, δείχνει ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και μόνο οι λιγότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι η κατάργηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. δεν πρόκειται να φέρει καμιά βελτίωση στην πολιτική, την οικονομική ή την καθημερινή ζωή μας και ότι, επιτέλους, κάποιος οργανισμός πρέπει να κάνει την περιβόητη απογραφή του δημόσιου πλούτου μας. Tο ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι η κατάργησή του Ταμείου. Το ζήτημα είναι η μετατροπή του, από Ταμείο Αναίσχυντων σε Ταμείο Αξιοποίησης και ο επαναπροσδιορισμός του σκοπού του, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την υποστήριξη του ζητούμενου και διακαώς αναμενόμενου, σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου πρέπει να σταματήσει τώρα, σ' αυτό κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση, αλλά τα περί «εθνικοποίησης και κοινωνικοποίησης» τομέων που έχουν ήδη περάσει στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας, τα ακούει κανείς βερεσέ και βέβαια τα αντιμετωπίζει ως το αλατοπίπερο του λόγου του κάθε έντιμου αριστερού που σέβεται τον εαυτό του ή, επί το κυνικότερο, το αλατοπίπερο στο πιάτο που ένας ιδεολόγος της αριστεράς, οφείλει να σερβίρει στο ακροατήριό του. Ασφαλώς στα πλαίσια μιας φιλικής διαπραγμάτευσης απέναντι στη συνέλευση των πιστωτών, η πρόταση της εθνικοποίησης, προϋποθέτει διαθέσιμα κεφάλαια που προς το παρόν δεν υπάρχουν∙ τέτοιες θέσεις μόνο αυξάνουν τις εντάσεις, παραπέμποντας σε δράσεις επαναστατικού δικαίου που η πραγματικότητα δεν επικυρώνει τη νομιμότητά του, αν όχι για άλλον λόγο, τουλάχιστον επειδή ούτε η διατροφική μας επάρκεια δεν είναι εξασφαλισμένη, ώστε να ονειρευόμαστε τώρα, δραχμές ή και χρυσούς φοίνικες.

Τρίτον: Η καταψήφιση της πρότασης, δείχνει ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και μόνο οι λιγότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν φορολογείς συλλήβδην τον πλούτο, γιατί ο πλούτος συχνά είναι, αλλά δεν είναι πάντοτε ούτε παράνομα αποθησαυρισμένος ούτε και αφορολόγητα συσσωρευμένος.

Τούτων δοθέντων, ευχόμαστε να δούμε σύντομα μιαν πρόταση από την Αριστερή Πλατφόρμα, το πιο ελπιδοφόρο, ίσως, κομμάτι του Συ.Ριζ.Α. αυτήν την στιγμή, που όμως ελπίζουμε να επανέλθει με περισσότερη σοβαρότητα, επαναφέροντας μετά επιτάσεως το ξεχασμένο ζήτημα του λογιστικού έλεγχου του δημοσίου χρέους. Μια πρόταση που θα τονίζει ότι ο κοινωνικός έλεγχος δεν αφορά πρωτίστως στη μετοχική σύνθεση των τραπεζών αλλά στα κιτάπια τους, τα οποία κιτάπια, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι στη διάθεση του Δημοσίου, παρόλο που κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται να διερευνήσει τις διαδρομές του μαύρου, του αφορολόγητου και του ύποπτα δημιουργημένου πλούτου. Μια πρόταση που θα επαναπροσδιορίζει τον επιτελικό σκοπό του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και που θα καλεί στη σύσταση τεχνικών κλιμακίων, προκειμένου να σχεδιαστούν και να προταθούν τα πληροφοριακά εκείνα συστήματα που, διασταυρώνοντας κινήσεις κεφαλαίων με φορολογικές δηλώσεις ή συγκρίνοντας τραπεζικές χρηματοδοτήσεις με ισολογισμούς επιχειρήσεων και «περίεργα» φαινόμενα ελλειμματικών χρηματοροών, θα συλλάβουν τους πεζεβένγκηδες. Μια πρόταση που θα απαιτεί την αναδιοργάνωση των μηχανισμών εκείνων που θα ξετρυπώσουν τα τρωκτικά του συστήματος και θα αρχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά για να αρχίσουν να ξαναγεμίζουν σιγά-σιγά, τα λεηλατημένα δημόσια ταμεία.

Και που ξέρεις, αν προταθούν αυτά και όταν –πάνω απ΄ όλα- γίνουν πράξη, ίσως τότε να βρεθούν και οι πόροι για τις εθνικοποιήσεις των στρατηγικών τομέων και επιχειρήσεων της ετοιμοθάνατης οικονομίας μας, κατά που το ονειρεύονται οι σύντροφοι της Αριστερής Πλατφόρμας.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, λοιπόν, ορθώς οι 76 αρνήθηκαν την ψήφο τους και κακώς η Αριστερή Πλατφόρμα, όταν η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, κάνει προτάσεις τόσο ανάλαφρες: αναμασήματα που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε άλλες συνθήκες.

Αν όμως η καταψήφιση της πρότασης έγινε για κακό, αν έγινε, δηλαδή, για να μην αλλάξει τίποτα στον καθημαγμένο μας τόπο, τότε είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι 76 δεν έχουν καταλάβει τίποτα!

Ηλίου φαεινότερο, τότε, είναι κι ότι δεν έχομε δει ακόμα το πηχτότερο σκοτάδι της ζοφερής εποχής στην οποία μας έλαχε να ζήσουμε.

Η σύνθεση είναι από την ΟΚΤΑΝΑ

Πώς η πολιτική Σαμαρά μας οδηγούσε σε πτώχευση εντός εξαμήνου
Του Πάνου Παναγιώτου

Τα ομόλογα της Ελλάδας κατατάσσονται από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης στη χαμηλότερη βαθμίδα της κατηγορίας ‘B’ (S&P και Fitch) και στην ανώτερη της κατηγορίας C (Moody’s). Η κατηγορία B περιλαμβάνει ομόλογα που δεν αξιολογούνται ως επενδυτικά αλλά ως κερδοσκοπικά προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ υψηλό ρίσκο και έτσι δεν απευθύνονται σε επενδυτές αλλά σε κερδοσκόπους. Η κατηγορία C περιλαμβάνει ομόλογα τα οποία, επιπλέον των παραπάνω, είναι επικίνδυνο να πτωχεύσουν και είναι εξαιρετικά μεγάλου ρίσκου.

Η βαθμολογία των ελληνικών ομολόγων είναι τόσο χαμηλή που είναι η χειρότερη στην ευρωζώνη, η χειρότερη μεταξύ όλων των αναπτυγμένων κρατών διεθνώς και από τις χειρότερες μεταξύ των 180, περίπου, κρατών του κόσμου για τα οποία υπάρχουν αξιολογήσεις.

Τα ομόλογα της Ελλάδας λαμβάνουν χειρότερη βαθμολογία από αυτά χωρών όπως της Ζάμπια, της Ρουάντα, της Γκάνας αλλά και της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας.

Εύλογα, το τελευταίο που θα έπρεπε να κάνει ένας συνετός πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα ήταν να συνδέσει το οικονομικό μέλλον της χώρας με τη δυνατότητα της να εκδίδει και να πουλά ομόλογα στις αγορές κεφαλαίων. Κάτι τέτοιο θα ήταν στατιστικά πιο επικίνδυνο και ηθικά χειρότερο από το αν ένας οικογενειάρχης αποφάσιζε να βγάζει τα προς το ζην παίζοντας στα καζίνο το σπίτι του.

Και όμως, μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, αυτή ακριβώς ήταν η βασική οικονομική γραμμή πλεύσης του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και της κυβέρνησης του, καθώς προετοίμαζαν την απόλυτη εξάρτηση της χρηματοδότησης της χώρας από τις αγορές, ακόμη και μέσα στο 2014 ή το πολύ τον Ιανουάριο του 2015.

Αυτό, παρ’ ότι αναλυτές και οικονομικά ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο τους είχαν προειδοποιήσει πως μία τέτοια οικονομική στρατηγική ήταν αυτοκτονική, σημειώνοντας πως τα spread των ελληνικών ομολόγων είχαν μειωθεί στο 2014 όχι χάρη στην, κατά τα άλλα δραματική, κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά εξαιτίας μίας ακόρεστης όρεξης διεθνών κερδοσκόπων για ρίσκο, η οποία τροφοδοτούνταν από μία φούσκα ρευστότητας που χρηματοδοτείται εδώ και χρόνια, κυρίως, από την αμερικανική Κεντρική Τράπεζα (FED).

Μόνο ένα διεθνές ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων ρίσκου και μαζί με αυτά και των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη απογείωση των spread, μπόρεσε να πείσει τον κ. Σαμαρά να κάνει στροφή 180 μοιρών στον οικονομικό του σχεδιασμό, αφού αυτός αποδείχτηκε τραγικά λανθασμένος και εν δυνάμει καταστροφικός, πριν καν δοκιμαστεί.

Όμως παρά τη στροφή Σαμαρά, το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και βασανιστικό είναι το τι θα είχε συμβεί στην Ελλάδα αν τα όσα διαδραματίστηκαν τον Οκτώβριο του 2014 λάμβαναν χώρα λίγους μήνες αργότερα, αφού ο κ. Σαμαράς είχε προχωρήσει στο πλάνο του για απόλυτη εξάρτηση από τις αγορές.

Η απάντηση είναι τόσο απλή όσο και τρομακτική: Με τα επιτόκια των ομολόγων σε απαγορευτικά επίπεδα, η Ελλάδα δε θα μπορούσε να δανειστεί και θα πτώχευε. Η ευρωζώνη και το ΔΝΤ θα ερχόταν, υποχρεωτικά, προς ‘διάσωση’ της και ένας νέος εφιαλτικός κύκλος θα ξεκινούσε για την ταλαιπωρημένη χώρα και τους βασανισμένους πολίτες της.

Είτε έγινε ευρέως αντιληπτό είτε όχι, η πραγματικότητα είναι πως ο κ. Σαμαράς και η κυβέρνηση του μας οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα πτώχευση, εντός των επόμενων τεσσάρων με έξι μηνών, στον πρώτο, αναπόφευκτο, ξεπούλημα των ελληνικών ομολόγων.tvxs.gr